تغییر وضعیت تعداد تماشاگران ازادی

تعداد تماشاگران ازادی به هشتاد هزار نفر کاهش میباید"، پس از بازسازی ورزشگاه آزادی ظرفیت این استادیوم که تا قبل از آن رقم مشخصی نبود، به 78 هزار و 116 صندلی کاهش پیدا کرد.مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت:« در نظر داریم تا این تعداد صندلی را به 80هزار افزایش دهیم؛ البته تغییرات دیگری در آزادی در دستور کار قرار دارد».

منبع :