"، پس از بازسازی ورزشگاه آزادی ظرفیت این استادیوم که تا قبل از آن رقم مشخصی نبود، به 78 هزار و 116 صندلی کاهش پیدا کرد.مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت:« در نظر داریم تا این تعداد صندلی را به 80هزار افزایش دهیم؛ البته تغییرات دیگری در آزادی در دستور کار قرار دارد».

منبع :