افزایش نگرانی متخصصان درباره آسیب‌دیدگی ناحیه سر در ورزش

آسیب‌دیدگی ناحیه سر در بین ورزشکاران بسیار شایع است و آمار آن در حال افزایش است. در ورزش‌های برخوردی به مانند فوتبال برخوردها باعث آسیب سر می‌شود.به‌ گزارش ‌ایسنا و به نقل از سایت MNT، آمار آسیب‌دیدگی‌ها در ورزش‌های برخوردی در حال افزایش است. طبق آمار موسسه  آسیب‌دیدگی‌های ناحیه سر در ورزش، فوتبال بیشتر از  ورزش‌های دیگر این آسیب  را ایجاد می کند. مردان در فوتبال 75 درصد و زنان 50 درصد در معرض آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر هستند.

یک پزشک در این باره می‌گوید: شتاب بالا و ایست ناگهانی باعث خطرناک شدن برخوردها در ورزش می‌شود. متاسفانه هیچ درمانی برای آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر وجود ندارد. فردی که آسیب دیده است باید حداقل دو هفته‌ تحت نظر باشد. ممکن است که به سرعت متوجه آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر نشوید و تاخیر در تشخیص آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر ممکن است باعث شود که پزشکان شدت آسیب‌دیدگی‌ را متوجه نشوند.

در صورتی که آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر چند بار  اتفاق بیفتد خطرناک می‌شود. هر بار  که آسیب بر سر وارد می‌شود مغز در جمجمه تکان می خورد. این آسیب ممکن است باعث مشکل حافظه، کاهش کنترل حرکتی و کاهش کارایی شناخت شود.

متخصصان معتقدند که افراد باید درباره آسیب‌دیدگی‌ سر اطلاعات خود را افزاش دهند و با نشانه‌های آن آشنا شوند.

منبع :