۳.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷صرف فناوری اطلاعات می‌شود

صرف هزینه در حوزه فناوری اطلاعات در سطح جهان در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

صرف هزینه در حوزه فناوری اطلاعات در سطح جهان در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

یافته های موسسه تحقیقاتی گارتنر نشان می‌دهد، در حالی که رشد این هزینه در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ منفی ۰.۳ بوده، در سال آینده شاهد جهش قابل توجهی در بخش مذکور خواهیم بود.خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و سردرگمی‌های مالی و اقتصادی پس از آن، یکی از عوامل اصلی کاهش صرف هزینه در حوزه فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۶ بوده، اما پس از آن شرایط در حال عادی شدن است.

گارتنر معتقد است صرف هزینه برای خرید نرم‌افزار در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۶ و ۷.۲ درصد افزایش می‌یابد و ارزش آن به ترتیب به ۳۳۳ و ۳۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.همچنین اقبال به سیستم‌های پایگاه داده هم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱.۳ درصد بیشتر می‌شود. این رشد در سال ۲۰۱۷ برابر با دو درصد و به ارزش ۱۷۷ میلیون دلار خواهد بود.در حوزه خدمات فناوری اطلاعات هم رشد ۳.۹ و ۴.۸ درصدی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ثبت خواهد شد که برابر با ۹۰۰ و ۹۴۳ میلیارد دلار است.

اما پراقبال ترین بخش خدمات مخابراتی است که ارزش آن با رشد ۱.۹ درصدی در سال ۲۰۱۷ به ۱۴۱۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. کمترین رشد هم مربوط به خرید وسایل و ابزار عرصه فناوری اطلاعات است که ارزش آن با ۰.۴ درصد رشد به ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رشد در سال ۲۰۱۶ منفی ۷.۵ درصد و برابر با ۵۹۷میلیارد دلار بوده است.

منبع :