روش های مطالعه رتبه های برتر آزمون 8 دی گروه دوم دبیرستان

روش مطالعه ی شما چگونه بود؟من...

روش های مطالعه رتبه های برتر آزمون 8 دی گروه دوم دبیرستان

گفت و گو با رتبه هاي برتر آزمون 8 دي

رتبه 2 رشته‌ي رياضي - احسان باقري

1) روش مطالعه ي شما چگونه بود؟من درس به درس کار مي کنم،اما روش درس خواندن درس ها با هم فرق دارد. در کل چون تمام درس‌ها مفهومي است سعي مي‌کنم عمق مطلب را بفهمم.

2) به طور ميانگين روزانه چند ساعت درس مي‌خوانيد؟بيش‌ترين ساعت 8 در روز 8 ساعت است و کم ترين 2 ساعت است. ميانگين در حدود 5-6 ساعت است.

3) آيا بر طبق برنامه‌ي آزمون درس مي‌خوانيد؟ تاثير دارد؟ بله؛ بعد از تکليف مدرسه طبق برنامه‌ي راهبردي درس مي‌خوانم. تنها برنامه خيلي تاثير دارد. چون جاي شک باقي نمي‌گذارد. باعث تمرکز مي‌شود و کيفيت را هم بالا مي‌برد.

اميرحسين اقدامي - رتبه‌ي 3 رياضي

1) روش مطالعه‌ي شما چگونه بود؟در اين آزمون من براي امتحان‌هاي ترم خوب خوانده بودم و در هفته‌ي قبل از آزمون هم درس‌هاي آزمون را خوب مي‌خوانم.

2) به طور ميانگين روزانه چند ساعت درس مي خوانيد؟هفته اي 52 ساعت

3) آيا بر طبق برنامه‌ي آزمون درس مي‌خوانيد؟ تاثير دارد؟ بله. من طبق برنامه‌ي آزمون درس مي‌خوانم.

علي جوادي - رتبه‌ي 1 رشته‌ي تجربي

1) روش مطالعه‌ي شما چگونه بود؟برنامه‌ي کلي انتخاب مي‌کنم. مثلا مي‌گويم مباحث را تا کجا بخوانم و سپس پخش مي‌کنم در بين روزهاي هفته. در واقع هدف گذاري مي‌کنم.

2) به طور ميانگين روزانه چند ساعت درس مي‌خوانيد؟ روزانه 4-5 ساعت اما در روزهاي قبل از آزمون 8 ساعت

3) آيا بر طبق برنامه‌ي آزمون درس مي‌خوانيد؟ تاثير دارد؟ بله بر طبق برنامه‌ي کانون مي‌خوانم البته گاهي جلوتر هستم. خيلي تاثير دارد و باعث مرور درس‌هاي امتحان مي‌شود. دروس ديني و زيست در اين آزمون کيفيت خوبي داشت.

احمد رحيميان-رتبه‌ي 2 رشته‌ي تجربي

1) روش مطالعه‌ي شما چگونه بود؟من بر طبق برنامه‌ي مدرسه درس مي‌خوانم و بعضي درس‌ها را پيش خواني مي‌کنم.

2) به طور ميانگين روزانه چند ساعت درس مي‌خوانيد؟ روزانه 5 ساعت

3) آيا بر طبق برنامه‌ي آزمون درس مي‌خوانيد؟ تاثير دارد؟ من سعي مي‌کنم بيش‌تر طبق برنامه‌ي مدرسه بخوانم اما کم کم خودم را وفق مي‌دهم با برنامه‌ي راهبردي آزمون.