شباهت‌های پارسال و امسال منصوریان

نفت تهران پارسال واستقلال در 2 سال اخیر و طی یک سوم ابتدایی لیگ برتر شباهت هایی آشکار به هم داشتند .نفت تهران در هفته های ابتدایی مسابقات فوتبال لیگ برتر ،صاحب نتایج نه چندان خوب شد،سال گذشته هم نفت به ترتیب مساوی،مساوی،باخت ،مساوی وباخت در 5 بازی اول گرفت .

 


استقلال در 5 بازی ابتدایی لیگ امسال صاحب مساوی،باخت،باخت،مساوی و مساوی شد تا منصوریان امسال را هم با 3 امتیاز در 5 بازی اول آغاز کند .

 


اما منصوریان در 5بازی دوم تیمش یعنی نفت ،صاحب 3 برد و2 مساوی شد وامسال در 4 بازی 3 برد ویک مساوی دارد واگر قرار باشد همه چیز نتایج امسال  استقلال ،شبیه نفت پارسال شود ،در بازی دهم آبی ها باید برابر حریف خود به تساوی برسد!

 


از شباهت های بین نفت پارسال واستقلال حرف زدیم والبته باید یادآور شویم که نفت پارسال از بازی ششم به بعد به فرم اصلی خود برگشت ونتیجه نگرفتن در بازی های اول به علت خستگی ناشی از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بوده است.

منبع :