آغاز اردوی آماده‌سازی تیم ملی آلپاین جوانان

نخستین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکی آلپاین جوانان ایران آغاز شد. اسکی‌بازان دعوت شده به اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکی آلپاین جوانان ایران تمرینات خود را زیر نظر باقر کلهر آغاز کردند.

 

به دلیل شرایط سنی خاص دعوت‌شدگان به اردوی تدارکاتی و محصل بودن آنها در این مرحله از اردو تمرینات طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه دنبال می‌شود و بعد از شروع فصل اسکی تمرینات آنها به صورت فشرده و همه روز پیگیری می‌شود.

 

منبع :