سوم تجربی:بررسی انواع واکنشهای شیمیایی

بررسی انواع واکنشهای شیمیاییدانش آموزان سوم دبیرستان

رشته‌های ریاضی و تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 7 آبان درس شیمی یک جزوه کامل آموزشی از مبحث بررسی انواع واکنشهای شیمیایی 

ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( تست کنکور 95)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : امین اسدیان پور