تست زیست‌شناسی:گوارش- پروتئین سازی- تکنولوژی زیستی

زیست 7آبانکنکوری‌های عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست 15 تست تألیفی از مباحث گوارش- پروتئین سازی- تکنولوژی زیستی به همراه پاسخ کاملاً تشریحی جهت آمادگی شما در آزمون 7 آبان 

ضمیمه شده است.

نویسنده : تراب قنبری

فایل های ضمیمه