سمپوزیم شهر هوشمند سال ۲۰۱۶ برگزار می‌شود

سمپوزیم شهر هوشمند از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نهم آبان ماه برگزار می‌شود. این سازمان از شرکت‌ها و نیروهای عضو دعوت به مشارکت و حضور در این رویداد کرده اسمپوزیم شهر هوشمند از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نهم آبان ماه برگزار می‌شود. این سازمان از شرکت‌ها و نیروهای عضو دعوت به مشارکت و حضور در این رویداد کرده است.

سمپوزیم شهر هوشمند سال 2016 حول محورهای اصلی "تجارت الکترونیک، ترابری، امنیت عمومی، آموزش و انرژی هوشمند" نهم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. این کارگاه در دو بخش صبح: سخنرانی، تبادل اطلاعات، تسهیم دانش، معرفی پروژه های تایوانی و بعدازظهر؛ نشست نفر به نفر نمایندگان شرکت‌های تایوانی با نمایندگان سازمانها و شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه های یاد شده برگزار می شود.

تسهیل توسعه تجارت B2B  یکی از اهداف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از دانش و تخصص روز دنیا به منظور ایجاد انطباق هرچه تمام‌تر رویه‌های داخلی با بین‌المللی یکی از عوامل رشد تجارت الکترونیکی B2B  در کشور خواهد بود.

منبع :