دست یابی خودروی مریخ نورد Curiosity به ردپای آب

مدت هاست که رویای تبدیل شدن مریخ به سکونتگاه دوم انسان، ذهن محققین را به خود درگیر کرده است.

مدت هاست که رویای تبدیل شدن مریخ به سکونتگاه دوم انسان، ذهن محققین را به خود درگیر کرده است. اما این رویا با کشف آب در این سیاره زودتر میسر خواهد شد. هم اکنون محققین نشانه هایی از آب مایع در مریخ پیدا کرده اند و قصد دارند یک نگاه نزدیک به نمونه های جمع آوری شده داشته باشند. ناسا به تازگی اعلام کرده که  مریخ نورد Curiosity به امید یافتن اثری از آب در منطقه Gale Crater مریخ، در خطوط سراشیبی یکی از دره های این محدوده به اکتشاف خواهد پرداخت (رگه هایی تکراری که در تصویر بالا مشاهده می کنید).

 کنجکاوی در ابتدا با استفاده از دوربین نصب شده روی دکل خود به تصویر برداری از این منطقه می پردازد تا وجود آب را تشخیص دهد. اگر آبی وجود داشت به کار خودش ادامه می دهد تا بتواند نمونه جمع آوری کند. ناسا این تصاویر را در طول یک سال تهیه خواهد کرد و بنابراین نیازی نیست که برای آگاهی از نتایج این اکتشاف زمان زیادی را منتظر بمانید.چنین کشفی به این معنی نیست که این مریخ نورد نشانه ای از حیات پیدا خواهد کرد. شرایط سخت مریخ (شامل تابش شدید خورشید) میتواند به سرعت این نشانه های حیات را از بین ببرد و این اتفاق پیش از روند استرلیزه کردن نمونه ها توسط این مریخ نورد رخ خواهد داد.

جدای از این، بهتر است به ماموریت کشف آب در مریخ به چشم یک سنگ بنای اولیه و گام نخستین نگاه کنید. مدارکی که کنجکاوی جمع آوری خواهد کرد به برنامه ریزی های یک ماموریت دیگر برای کشف حیات در مریخ کمک خواهد کرد. بنابراین حتی یک سفر موفقیت آمیز کوچک نیز می تواند به اکتشافات بزرگ تر و بهتر منجر شود.

منبع :