مصرف آبغوره و ترشی بعد از خوردن لبنیات ممنوع

محققان و پزشکان طب سنتی توصیه می‌کنند که بعد از مصرف پنیر، از خوردن غذای دیگر اجتناب شود تا وقتی که تمام آن کاملا هضم و اشتهای صادقی احساس شود.محققان و پزشکان طب سنتی توصیه می کنند که بعد از مصرف پنیر، از خوردن غذای دیگر اجتناب شود تا وقتی که تمام آن کاملا هضم و اشتهای صادقی احساس شود.

همچنین پس از مصرف پنیر یا هرگونه لبنیات دیگر نباید آبغوره یا ترشی دیگری مصرف کرد زیرا باعث بریدن پنیر در معده و مشکل در هضم آن می شود.


منبع :