تحلیل آزمون 23 مهر 1395 – سوم نقشه کشی معماری

داوطلبان گرامی: ضمن عرض سلام به همه‌ی شما داوطلبان عزیز، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرارمی‌گیرد.داوطلبان گرامی:

ضمن عرض سلام به همه‌ی شما داوطلبان عزیز، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرارمی‌گیرد. به امید آن‌که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید و مؤثر بوده و نتایج مناسب‌تری در آزمون های آتی داشته باشید.

تحلیل آزمون 23 مهر 1395 –  سوم نقشه کشی معماری


  • سوالات دام دارچیست؟(*)

سوالاتدام دارآن دسته از سوالات می باشند که داوطلبین در انتخاب گزینه صحیح بین دو گزینه یا بیشتر دوچار سردرگمی بوده و به دلیل کمی مطالعه و تسلط بر مطالب اعم از محاسباتی یا حفظی نتوانسته اند به آن سوال پاسخ صحیح بدهند.

 

  • چندتا از 10 تا؟

در این تحلیل با بررسیکارنامهدانش آموزان درکنکورسراسری سال های قبل و مقایسه آن با نتایج حاصل شده در آزمون23 مهر نتایج زیر حاصل شده است:

تحلیل آزمون 23 مهر 1395 –  سوم نقشه کشی معماری

این اعداد به چه معناست؟

در آزمون سراسری داوطلبانی که تراز آن ها در محدوده 5500 قرار داشته است توانسته بودند ازهر 10 سوال آزمون به 4 مورد آن به صورت صحیح پاسخ گویی کنند.


به امید موفقیت تمامی شما


نازنین میرزامحمد خوشنویس

مسئول دفترچه معماری