علیزاده و طیبی گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان

فرشاد علیزاده و بهمن طیبی از گزینه‌های اصلی برای سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان به شمار می‌روند.علیرضا لرستانی عضو شواری فنی تیم های ملی کشتی فرنگی با تائید این خبر افزود:معرفی گزینه های مطرح شده دلیل بر این نیست که آنها صد در صد بعنوان سرمربی نوجوانان معرفی خواهند شد بلکه موضوع در جلسه شورا مطرح می شود و پس از رأی گیری در مورد گزینه یا گزینه های مطرح شده،فرد مورد نظر انتخاب و معرفی خواهد شد.

لرستانی تصریح کرد:نام فرشاد علیزاده و بهمن طیبی در حال حاضر فقط بعنوان دو گزینه مطرح شده است اما ممکن است در روز جلسه شورای فنی اسم افراد دیگری نیز اعلام شود که در نهایت پس از بررسی جوانب امر و با خِرد جمعی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان معرفی خواهد شد.

منبع :