ترمیم آسیب غضروف زانو با سلول‌های بینی

پزشکان سوییسی موفق شدند با استفاده از سلول‌های بینی، عملکرد زانوی بیمارانی را که غضروف آن دچار آسیب شده بود، بهبود بخشیدند.

ترمیم آسیب غضروف زانو با سلول‌های بینی

پزشکان سوییسی موفق شدند با استفاده از سلول های بینی، عملکرد زانوی بیمارانی را که غضروف آن دچار آسیب شده بود، بهبود بخشیدند.پزشکان سوییسی در یک آزمایش کوچک بر روی 10 بیمار مبتلا به مفاصل آسیب دیده زانو، سلول های بینی آنها را برداشتند، آنها را با مهندسی به بافت جدید غضروف تبدیل کردند و به زانواهای آسیب دیده بیماران پیوند زدند.

این گروه سوییسی در مقاله ای که در مجله Lancet منتشر شد، توضیح دادند که چگونه دو سال بعد از پیوند، این بافت جدید در بیشتر این بیماران به غضروف عادی تبدیل شد و بیماران بهبودهایی را در عملکرد زانو، درد و کیفیت زندگی خود گزارش دادند.با این حال نویسندگان این مقاله اشاره کردند، درحالی که نتایج مرحله اول مطالعه آنها امیدوار کننده بوده و نشان می دهد که این رویکرد عملی و بی خطر است، اما تایید این رویه برای استفاده بر روی بیماران هنوز راه طولانی در پیش دارد.

محققان متذکر شدند که این مطالعه تنها بر روی تعداد کمی از بیماران انجام شده و گروهی به عنوان گروه کنترل در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است و نیز پیگیری های انجام شده کاملا کوتاه مدت بودند.محققان تاکید کردند، اکنون لازم است که آزمایش های تصادفی با پیگیری های طولانی تری انجام شود تا این درمان نوید بخش را با جایگزین های متعارف مقایسه کنند.
ایوان مارتین استاد مهندسی بافت در دانشگاه بازل و بیمارستان دانشگاه بازل در سوییس گفت: علاوه بر این به منظور گسترش استفاده بالقوه از این روش برای افراد مسن تر و یا افراد مبتلا به بیماری های دژنراتیو مانند غضروف آرتروز به تحقیقات بسیار اساسی تر و کار های تحقیقاتی پیش بالینی نیاز است.

منبع :