مدافعان بسکتبال بیش از دیگر بازیکنان آسیب می‌بینند

مطالعات جدید نشان داده است که بیشتر آسیب‌دیدگی‌ها در ورزش بسکتبال در بازیکنان دفاعی اتفاق می‌افتد.به‌ گزارش ‌ایسنا و به نقل از سایت MNT، مطالعات انجام شده توسط محققان دانشگاه اوهایو نشان داده است که مدافعان بسکتبال بیشتر از دیگر بازیکنان آسیب می‌بینند.

در این مطالعات میزان آسیب‌دیدگی‌ در بازیکنان مختلف بسکتبال اندازه‌گیری شد.

بررسی‌ها نشان داده است بازیکنان هنگامی که در مقابل یک مهاجم دفاع می‌کنند بیشتر از زمانی که توپ را در اختیار دارند آسیب می‌بینند و دلیل این مساله هنوز مشخص نیست. با وجودی که نتایج این تحقیقات مفید است باید در نظر داشت که فاکتورهای مختلف از جمله سن ورزشکار و مهارت و آمادگی جسمانی او می‌تواند در نتیجه‌ تاثیرگذار باشد.

منبع :