روشی برای افزایش انگیزه ورزش در افراد سالمند

انجام ورزش در محیط مجازی می‌تواند افراد سالمند را بیشتر به ورزش ترغیب کند و انگیزه آن‌ها برای ورزش را افزایش دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT، نتایج مطالعات انجام شده در دانشگاه آلبورگ نشان داده است که افراد سالمند با انجام ورزش در زمان قرار گرفتن در محیط مجازی انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند.

بیشتر افراد سالمند در خانه سالمندان گرایش دارند که بی‌حرکت بمانند و کار خاصی انجام ندهند زیرا در صورتی که حرت کنند در بدن آن‌ها احساس درد ایجاد می‌شود. محققان دانشگاه کپنهاگ شرایطی را فراهم کردند که افراد سالمند بتوانند در خانه سالمندان ورزش کنند و از تلویزیون صحنه‌های مختلف طبیعت، جنگل و کوه برای آن‌ها پخش شد.

این عمل باعث شد که افراد سالمند انگیزه بیشتری برای ورزش پیدا کنند. افراد سالمند از این تجربه راضی بودند. از دستگاه‌هایی که عینک‌هایی برای مشاهده منظره خاص به صورت سه بعدی دارند نیز استفاده شد. استفاده از این دستگاه‌ها نیز مفید واقع شد.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: با فراهم کردن این شرایط متوجه شدیم که افراد سالمند علاقه بیشتری به ورزش دارند. این نتیجه بسیار خوب است زیرا می‌توانیم به این شکل افراد سالمند را به حرکت و ورزش واداریم.

منبع :