اطلاعیه ویژه اعلام اسامی رشته‌های نیمه متمرکز کنکور 95

اطلاعیــه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام اسامـی معرفی‌‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته‌‌های مختلف تحصیلـی نیمه‌‌متمرکز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال 1395

اطلاعیه ویژه اعلام اسامی رشته‌های نیمه متمرکز کنکور 95

اطلاعيــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درباره اعلام اسامـي‌ معرفي‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي نيمه‌‌متمركز دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1395


ضمن آرزوي موفقيت‌‌ براي داوطلبان‌‌ گرامي‌، بدين‌‌وسيله‌ نظر معرفي‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي نيمه‌‌متمركز دانشگاهها  و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و رشته‌هاي تحصيلي مقطع كارداني گروه آموزش پزشكي در مرحلـه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي را به‌ منظور شركت‌ در مراحل ‌مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي، به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد:

الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزينش‌ رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز، معرفي‌شدگان‌ هر يك‌ از كدرشته‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز تا چند برابر ظرفيت‌ در هر كد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ كل‌ از بين‌ كليه داوطلباني‌ كه‌ كدرشته‌ يا رشته‌هاي‌ مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند، استخراج‌ و اسامي‌ آنان‌ در هر رشته‌ درج‌ گرديده‌ است.
ب) نحوه گزينش معرفي‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت و ساير ضوابط رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز در دفترچه‌ شماره‌ 2 راهنماي‌ انتخاب رشته‌هاي تحصيلي درج‌ گرديده‌ است ‌و داوطلباني‌ كه‌ در هر يك‌ از كد رشته‌هاي‌ متمركز انتخابي‌ قبل‌ از كد رشته‌هاي‌ نيمه‌‌متمركز پذيرفته‌شده‌‌اند، در رديف‌ واجدين‌ شرايط رشته‌هاي‌ نيمه‌متمركز قرار نگرفته‌‌اند.
ج) در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال1395، محدوديتي براي انتخاب رشته‌هاي نيمه‌متمركز، از نظر تعداد كد رشته وجود نداشته و داوطلبان مي‌توانستند در صورت تمايل، كد رشته‌هاي نيمه‌متمركز مورد نظر خود را كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند انتخاب نمايند. بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حد نصاب نمره علمي لازم، هر داوطلب در هر دوره از هر گروه آزمايشي(1 و يا 2 گروه آزمايشي)، حداكثر در 2 كد رشته نيمه‌متمركز با توجه به اولويت‌هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه از سوي سازمان معرفي مي‌گردد.
د) معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمركز نيازي به انتخاب رشته مجدد ندارند. اين داوطلبان براساس اولويت بندي رشته‌هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند شد. فقط لازم است در مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش و يا آزمون عملي (مثل رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني) شركت نمايند.
و) پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي متمركز آزمون سراسري سال 95 توجه داشته‌ باشند، چنانچه‌ در رديف ‌معرفي‌شدگان ‌چند برابر ظرفيت هر يك ‌از رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌متمركز قرار گرفته‌اند، در صورتيكه براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته‌ و يا رشته‌‌هاي‌ نيمه‌متمركز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو شده و مي‌بايست در رشته قبولي نيمه‌متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصيل نمايند بديهي است  امكان بازگشت و ادامه تحصيل اين دسته از پذيرفته‌شدگان در رشته قبولي متمركز ميسر نمي‌باشد.
ه‍) اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز پس از انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش و پس از گزينش علمي نهايي در دهه اول بهمن ماه سال جاري فقط از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
تذكر بسيــار مهم: كليه معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت مي‌بايست قبل از مراجعه به موسسه ذيربط، براي اطلاع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش حتماً به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل مصاحبه مراجعه نمايند.
 
«برنامه زمان و مكان مراجعه معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت رشته‌هاي ‌مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز‌ »
 
1- معرفي‌شدگان كدرشته­هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم‌ورزشي دوره‌هاي روزانه، شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان
طبق مصوبه كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت هر يك از كد رشته­هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم‌ورزشي دوره‌هاي روزانه، شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در سايت سازمان اعلام شده است در صورت تمایل برای شرکت در سایر مراحل (آزمون عملی) مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ 180.000 (يكصدو هشتاد هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، همزمان با اعلام نتايج معرفي‌شدگان از تاريخ 95/7/28 لغايت 95/8/8 با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند.لازم به توضيح است كليه داوطلباني كه در رشته تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي دوره‌هاي‌ روزانه‌، شبانه‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و يا رشته آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه‌ فرهنگيان در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت قرار گرفته‌اند، فقط مي‌بايست يكبار هزينه مذكور را پرداخت نمايند.
همچنين داوطلبان ضرورت دارد براي اطلاع از زمان و محل برگزاري آزمون عملي، محل اخذ گواهي سلامت كامل جسم و روان و ميزان هزينه اخذ اين گواهي، به اطلاعيه‌اي كه در روز دوشنبه مورخ 95/8/17 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و همچنين نشريه پيك سنجش منتشر مي‌گردد مراجعه نمايند.
تذكر مهم: داوطلبان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت رشته­هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم‌ورزشي دوره‌هاي روزانه، شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در صورت عدم پرداخت هزينه آزمون عملي ، براي آنان كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. بديهي است نداشتن كارت ورود به جلسه آزمون عملي موجب‌ حذف‌ آنان‌ از آزمون عملي و گزينش نهايي خواهد شد.
تذكر مهم: كليه معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌هاي نيمه‌متمركز آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش وپرورش علاوه بر موضوع بند (ه‍) اين اطلاعيه مي‌بايستي طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه آخر آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت نمايند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌گردد، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا درگزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي‌گردد باشند.
 
2- معرفي‌شدگان ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (كد 12254) ‌دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) – بورسيه ارتش جمهموري اسلامي ايران
طبق مصوبه كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (كد 12254) اعلام شده است در صورت تمایل برای شرکت در سایر مراحل (آزمون عملی و گزینش نهایی) مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ 230.000 (دويست وسي هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، همزمان با اعلام نتايج معرفي‌شدگان از تاريخ 95/7/28 لغايت 95/8/8 با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند. ضمناً داوطلبان ضرورت دارد براي اطلاع از زمان و محل برگزاري آزمون عملي، به اطلاعيه‌اي كه در روز دوشنبه مورخ 95/8/17 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و همچنين نشريه پيك سنجش منتشر مي‌گردد مراجعه نمايند.
همچنين با توجه به اينكه اين رشته‌محل داراي بورسيه ارتش جمهوري اسلامي مي‌باشد معرفي شدگان علاوه بر انجام آزمون عملي، مي‌بايست براي شركت در مراحل گزينش طبق توضيحات بند 13 اين اطلاعيه اقدام نمايند. لازم به تاكيد است درصورتي كه داوطلبي در هر كدام از مراحل فوق (آزمون عملي و مراحل گزينش) شركت ننمايد از گزينش نهايي حذف خواهد شد.
 
3- معرفي‌شدگان ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي مديريت هتلداري (كد 21881) ‌دانشگاه علامه طباطبايي-‌‌تهران
داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌ شده ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي مديريت هتلداري (كد 21881) ‌دانشگاه علامه طباطبايي-‌‌تهران اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه و گزينش‌ با در دست ‌داشتن‌ اصل‌ كارت ملي يا شناسنامه‌ عكسدار و يك‌ برگ‌ روگرفت از آن- پرينت كارنامه‌ آزمون‌ سراسري- در تاريخ 95/8/15 از ساعت‌ 8:30 صبح به آدرس: تهران-بلوار دهكده المپيك-تقاطع بزرگراه شهيد همت-دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي تهران -طبقه همكف-سالن شورا مراجعه‌ نمايند.
 ضمناً داوطلبان چنانچه سابقه‌اي مبني بر سوابق آموزشي يا كاري در حوزه هتلداري دارند، مستندات مربوطه را در هنگام مصاحبه به همراه داشته باشند. شماره تلفن دانشگاه:  44737548-021
 
4- معرفي‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ ‌‌‌‌تحصيلي مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مكانيك (كدهاي 21900 تا  21902) دوره مشترك ‌دانشگاه ‌‌تهران با دانشگاه اينديانا پردو آمريكا
داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌ شده ‌رشته‌هاي‌ ‌‌‌‌تحصيلي مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مكانيك (كدهاي 21900 تا  21902)  دوره مشترك ‌دانشگاه ‌‌تهران با دانشگاه اينديانا پردو آمريكا اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش‌ با در دست ‌داشتن‌ مدارك لازم مطابق جدول ذيل از ساعت 8 صبح تا 16 عصر مطابق جدول ذيل به آدرس: تهران-خيابان كارگر شمالي-بالاتر از جلال آل احمد-پرديس فني شماره 2 دانشگاه- دانشكده مهندسي برق، كامپيوتر و مكانيك(با توجه به رشته معرفي شده) مراجعه نمايند. همچنين براي اطلاع از شرايط و ضوابط و مدارك لازم براي انجام مراحل مصاحبه به سايت دانشگاه به نشاني http://acedemics.ut.ac.irمراجعه نمايند.
 
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان  ‌رشته‌‌هاي‌ تحصيلي مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مكانيك (كدهاي 21900 تا  21902) ‌دانشگاه ‌‌تهران
مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر(كدهاي 21900 و 21901)
شنبه 95/8/8 و يكشنبه 95/8/9
مهندسي مكانيك(كد 21902)
چهارشنبه 95/8/19
 
5- معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي‌‌‌‌ تحصيلي مهندسي برق (كدهاي  21652 و 21885)، تلويزيون ‌‌و‌‌ هنرهاي‌ ديجيتالي (كدهاي 21823 و 21886)، كارداني فني برق-الكترونيك(كد 21651) و كارگرداني‌ تلويزيون (كدهاي  21824 و 21887) دانشكده صدا‌‌ و ‌‌سيماي ‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران

داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي‌‌‌‌ تحصيلي مهندسي برق (كدهاي  21652 و 21885)، تلويزيون ‌‌و‌‌ هنرهاي‌ ديجيتالي (كدهاي 21823 و 21886)، كارداني فني برق-الكترونيك(كد 21651) و كارگرداني‌ تلويزيون (كدهاي  21824 و 21887) دانشكده صدا‌‌ و ‌‌سيماي ‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش با در دست‌ داشتن اصل شناسنامه عكسدار و يك سري روگرفت ازتمام صفحات و كارت ملي ، دوسري پرينت كارنامه آزمون سراسري- يك سري تصوير گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي- 6 قطعه عكس4×3 پشت نويسي شده ومدرك از وضعيت نظام وظيفه (يك سري براي برادران) گواهي اشتغال به تحصيل جهت آن دسته از معرفي‌شدگاني كه در ساير دانشگاهها مشغول به تحصيل مي‌باشند، مطابق برنامه زماني مندرج در سايت دانشگاه به نشاني: www.Iribu.ac.ir به آدرس تهران- خيابان وليعصر(عج)- ابتداي بزرگراه نيايش- دانشگاه صدا و سيما- اداره كل آموزش مراجعه نمايند. تلفن تماس: 22168525 (كد021).
تذكر : داوطلبان در رشته‌هاي كارگرداني تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي، در صورتي كه آثار و يا نمونه كارهاي هنري توليد شده توسط خودشان از قبيل فيلم، عكس، نقاشي، شعر، صنايع دستي و غيره را دارند، در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
6- معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ اطلاعـات‌ و امنيت ملي (كدهاي‌ 21825 تا 21829، 21831 تا 21834، 21877، 21880  و 21884)
از متقاضيان دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي (كدهاي‌ 21825 تا 21829، 21831 تا 21834، 21877، 21880 و 21884)  متعاقباً و بصورت مستقيم از سوي دانشگاه فوق براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل مختلف گزينش دعوت بعمل خواهد آمد، به عبارت ديگر در اين مرحله اسامي براي اين كد رشته‌ها اعلام نمي‌شود.
 
7- معرفي‌شدگان رشته تحصيلي مددكاري اجتماعي (كد 21879) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

معرفي‌شدگان رشته تحصيلي مددكاري اجتماعي (كد 21879) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، لازم است براي‌ انجام‌ مصاحبه‌ با در دست‌ داشتن‌ مدارك لازم از تاريخ 95/8/15 لغايت 95/8/18 از ساعت 9:00 تا 14:00 عصر به آدرس تهران- اوين- بلوار دانشجو – كودكيار-دانشگاه علوم بهزيستي-دپارتمان مددكاري اجتماعي مراجعه نمايند. همچنين براي دريافت اطلاعات تكميلي به سايت دانشگاه به نشاني www.uswr.ac.ir مراجعه نمايند. شماره تماس 22180064 – (كد 021).
 
8- معرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي پزشكي (كد 21904)، داروسازي (كدهاي 21662 و 21663)، كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي  21742 و 21743)و تكنسين سلامت دهان (كدهاي  21699 و 21700) دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌اله (عج)-تهران

 معرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي پزشكي (كد 21904)، داروسازي (كدهاي 21662 و 21663)، كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي  21742 و 21743) و تكنسين سلامت دهان (كدهاي  21699 و 21700) دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌اله(عج)-تهران ، لازم است براي اطلاع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه ، معاينه و يا ساير مراحل گزينش، به سايت دانشگاه به نشاني www.bmsu.ac.irمراجعه نمايند.
 
9- معرفي‌شدگان رشته تحصيلي كارشناسي ‌ارشدپيوسته الهيات و معارف اسلامي و ارشاد (كد 26100) دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا (ع)-مشهد

معرفي‌شدگان رشته تحصيلي كارشناسي ارشدپيوسته الهيات و معارف اسلامي و ارشاد (كد 26100) دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا (ع)-مشهد ، لازم است براي اطلاع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه ، معاينه و يا ساير مراحل گزينش، به سايت دانشگاه به نشاني www.imamreza.ac.irمراجعه نمايند.
 
10- معرفي‌شدگان ­رشته‌­‌ تحصيلي­ تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم (كد 21830) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم

داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت ­رشته‌­‌ تحصيلي­ تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم (كد 21830) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم اعلام گرديده، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش‌ با در دست‌ داشتن اصل شناسنامه عكسدار و يك سري روگرفت ازتمام صفحات و كارت ملي و يك سري روگرفت ازآن- پرينت كارنامه آزمون سراسري- يك سري تصوير گواهي پايان تحصيلات متوسطه و پيش دانشگاهي- 6 قطعه عكس4×3 با زمينه سفيد تمام رخ- مدرك ايثارگري و جانبازي براي ايثارگران و جانبازان يا اعضاء درجه يك خانواده آنان و خانواده معظم شهدا، سابقه عضويت و فعاليت در بسيج، سوابق فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي از ساعت 8 صبح مطابق جدول ذيل به آدرس: قم-ميدان ارتش-بلوار الغدير-بعد از دانشگاه قم- مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي مراجعه نمايند. همچنين براي اطلاع از شرايط و ضوابط و ساير مدارك لازم براي انجام مراحل مصاحبه به سايت دانشگاه به نشاني www.smc.ac.ir مراجعه نمايند.
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان  ‌رشته‌‌‌ تحصيلي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم (كد 21830) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم
الف تا خ
د تا ظ
ع تا ي
يكشنبه 95/8/9
دوشنبه 95/8/10
سه‌شنبه 95/8/11
 
11- معرفي‌شدگان ‌رشته‌‌ تحصيلي كارداني علوم‌ انتظامي (كد 21878) دانشگاه علوم‌انتظامي‌ امين وابسته به نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

  داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شده‌ ‌رشته‌‌ تحصيلي كارداني علوم‌ انتظامي (كد  21878) دانشگاه علوم‌انتظامي‌ امين اعلام‌ گرديده، لازم‌ است‌ براي ثبت‌نام، انجام معاينات اوليه پزشكي، مصاحبه، آزمون آمادگي جسماني و... برابر برنامه زمان‌بندي تعيين شده به هسته گزينش استان محل سكونت خود(مركز استان) مراجعه نمايند.(آدرس مديريت‌هاي گزينش و استخدام استان‌ها درسايت دانشگاه به نشاني: www.police.ir قابل مشاهده مي‌باشد).
مدارك مورد نياز:‌ به همراه داشتن شماره داوطلبي، اصل كارت ملي، شناسنامه و روگرفت از تمام صفحات آن، 6 ‌قطعه عكس 4×3‌ تمام‌‌رخ جديد (عكس‌ رايانه‌اي و اسكن شده نباشد)، اصل مدرك تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي به همراه روگرفت مربوطه- پرينت قبولي اوليه در آزمون سراسري سال1395، اصل و روگرفت مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه. 
تذكرات‌ مهم: 1- وضعيت نظام وظيفه مي‌بايست يكي از موارد (الف-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت. ب-گواهي اشتغال به خدمت سربازي. ج-كارت پايان خدمت. د-كارت معافيت غيرپزشكي. ح-ارائه گواهي معافيت تحصيلي از نظام وظيفه) باشد. 2- داوطلباني كه داراي معافيت پزشكي مي‌باشند، شرايط ثبت‌نام در دانشگاه علوم انتظامي را ندارند. 3-فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر حق ثبت‌نام ندارند. 4-داشتن حداقل170 سانتيمتر قد براي داوطلبان الزامي است. 5-داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي با حداقل معدل 14 در يكي از مقاطع الزامي است. 6-هسته گزينش استان‌ها در قبال داوطلباني كه در زمان تعيين شده مراجعه ننمايند، مسئوليتي نخواهند داشت.7- موفقيت در مراحل گزينش و استخدام برابر ضوابط هيئت مركزي گزينش نيروي انتظامي مي‌باشد8- درصورت كثرت متقاضي دبيرخانه هيئت مركزي گزينش ناجا مجاز خواهد بود از ميان دارندگان بالاترين معدل و مناسب‌ترين افراد با ماموريت‌هاي ناجا، نفرات واجد شرايط را انتخاب و گزينش نمايد.
           
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان  ‌رشته‌‌هاي‌ تحصيلي كارداني علوم‌ انتظامي (كد  21878) دانشگاه علوم‌انتظامي‌ امين

الف تا ش
ص تا ي
شنبه 8/8/95
يكشنبه 9/8/95
 
12- رشته‌هاي تحصيلي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري و كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي 21658، 21666 ،21656 و21731) بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران

   داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ ‌رشته‌‌هاي تحصيلي فوق‌الذكر اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي ثبت‌نام اوليه، انجام معاينات اوليه پزشكي، مصاحبه، آزمون آمادگي جسماني و ... مطابق جدول ذيل به هسته گزينش و استخدام نيروي انتظامي در محل سكونت داوطلب (مركز استان) در سايت اينترنتي ‌به ‌نشانيwww.police.ir مراجعه نمايند.
مدارك لازم : 1- عكس 4×3 تمام رخ با زمينه سفيد 6 قطعه (عكس‌ رايانه‌اي و اسكن شده نباشد). 2- اصل شناسنامه و كارت ملي و روگرفت از تمام صفحات. 3- اصل مدرك تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي  به همراه روگرفت مربوطه. 4- پرينت كارنامه آزمون سراسري. 5-اصل و كپي از مدرك نظام وظيفه (گواهي اشتغال به خدمت سربازي ،كارت پايان خدمت، كارت معافيت غير پزشكي، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و يا ارائه گواهي معافيت تحصيلي نظام وظيفه). 6- البسه و كفش ورزشي براي انجام آزمون آمادگي جسماني.
تذكر مهم: 1-داوطلباني كه داراي معافيت پزشكي مي‌باشند شرايط ثبت‌نام را ندارند. 2- داوطلبان فارغ‌التحصيل مقاطع كارداني و بالاتر مجاز به ثبت‌نام نمي‌باشند. 3- حداقل قد براي داوطلبان 170 سانتي متر مي‌باشند. 4- داشتن مدرك تحصيلي پايان متوسطه يا پيش‌دانشگاهي با حداقل معدل 18 براي داوطلبان بورسيه پزشكي و دندانپزشكي و 16 براي بورسيه پرستاري و كارداني فوريت‌هاي پزشكي الزامي است. 5- هسته گزينش استانها درقبال داوطلبانيكه برابرزمان تعيين شده مراجعه ننمايندمسوليتي نخواهد داشت.
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان رشته‌هاي تحصيلي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري و كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي 21658، 21666 ،21656 و21731) بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
الف تا ص
ض تا ي
دوشنبه 95/8/10
سه‌شنبه 95/8/11
 
13- معرفي‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 21657)، دندانپزشكي (كد 21665)، داروسازي (كد 21662)، علوم آزمايشگاهي (كد 21668)، كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي (كد 21661)، كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت (كد 21669)، هوشبري (كد 21822)، كارداني فوريتهاي پزشكي (كد 21732)،  كارداني تكنسين سلامت دهان(كد 21903)، اتاق عمل (كد 21653)، موسيقي نظامي(كد 12254) و پرستاري (كدهاي 21654 و 21655) دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران و رشته پزشكي (كد 21905) بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-تهران

داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ هر يك از رشته‌هاي فوق‌الذكر اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش‌ با در دست ‌‌داشتن:1- عكس 4×3 تمام رخ با زمينه سفيد 12 قطعه 2- اصل كارت ملي و شناسنامه به همراه سه سري روگرفت از تمام صفحات آن 3- سه سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر 4- اصل و سه سري روگرفت از گواهي پيش‌دانشگاهي، گواهي موقت پيش دانشگاهي، مدرك پايان دوره متوسطه، گواهي موقت پايان دوره متوسطه و ريز نمرات پايان دوره متوسطه 5- پرينت كارنامه آزمون سراسري و گواهي قبولي سازمان سنجش. 6-اصل و روگرفت از مدرك نظام وظيفه (گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي، كارت پايان خدمت، كارت معافيت غيرپزشكي، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و يا گواهي اشتغال به خدمت سربازي) 7- مشخصات بستگان (پدر-مادر-خواهر و برادر-پدربزرگ و مادربزرگ). 8-ارائه اصل گذرنامه(درصورت دارا بودن) 9- داوطلبان شرايط دار (فرزند نظامي-شهيد-جانباز-آزاده) بايد اصل مدرك را به همراه داشته باشند. 10- لباس و كفش ورزشي مناسب. راس ساعت 6:00 صبح مطابق جدول ذيل به‌ آدرس تهران‌‌- ميدان حر– خيابان امام خميني(ره) -نرسيده به چهارراه كمالي- مديريت گزينش و استخدام نزاجا مراجعه‌ نمايند. تلفن تماس : 66973146 (كد 021).
تذكرات‌ مهم: 1- از پذيرش داوطلبان داراي معافيت پزشكي و افرادي كه مدارك فوق را به همراه نداشته باشند امتناع خواهد شد. 2-مراحل گزينش 2 تا 3 روز به طول مي‌انجامد(داوطلبان مي‌بايست محل اسكان براي خود پيش بيني نمايند. 4-معرفي‌شدگاني كه بيش از يك كد رشته معرفي‌ شده‌اند لازم است فقط يكبار جهت گزينش مراجعه نمايند و قبولي در مراحل گزينش در يك رشته‌ بمنزله قبولي در تمامي رشته‌هاي معرفي شده مي‌باشد. 6-از آوردن وسايل غير ضروري خودداري گردد. 7-به دليل شبانه‌روزي بودن دوره آموزش داوطلبان متاهل حق ثبت‌نام ندارند.
ضمناً معرفي‌شدگان رشته‌ ­تحصيلي داروسازي (كد 21662) بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران لازم است علاوه بر شركت در مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل ارتش جمهوري اسلامي ايران ، براساس بند 6 اين اطلاعيه اقدام نمايند.

برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم ‌پزشكــــي ارتش جمهوري اسلامي ايران
رديف


رشته تحصيلي
تاريخ  مراجعه
جنس
1
پزشكي(كد 21905) در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-تهران و پرستاري(كد 21654)
95/9/13
زن
2
پرستاري(كد 21655) ، هوشبري(كد 21822)، اتاق عمل(كد 21653) و كارداني فوريتهاي پزشكي(كد 21732)
95/9/14
مرد
3
علوم آزمايشگاهي(كد 21668) و كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي(كد 21661)، كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
(كد 21669) و كارداني تكنسين سلامت دهان(كد 21903)
95/9/15
مرد
4
پزشكي(كد 21657)، دندانپزشكي(كد 21665)، داروسازي (كد 21662) و موسيقي نظامي(كد 12254)
95/9/16
مرد
 
14- معرفي‌شدگان­ رشته‌هاي ­تحصيلي پزشكي (كدهاي 21904 و 21659)، دندانپزشكي (كدهاي 21664 و 21667)، داروسازي (كد 21663)، كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي (كد 21660) و كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي 21736، 21738، 21742،21743 21747، 21751، 21752،‌21756، 21764، 21775، 21776، 21779، 21782، 21783، 21787، 21791، 21792، 21797، 21800، 21807 و 21810) در ­دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران و ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ هر يك از رشته‌هاي فوق‌الذكر اعلام‌ گرديده‌، متعاقباً از سوي آن ارگان براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل مختلف گزينش دعوت حضوري بعمل خواهد آمد، به عبارت ديگر هيچ برنامه زمان و مكاني براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش براي اين كد رشته‌ها اعلام نمي‌شود.

ضمناً معرفي‌شدگان رشته‌هاي ­تحصيلي پزشكي (كد 21904 ) و داروسازي (كد 21663) بورسيه سپاه پاسداران اسلامي لازم است علاوه بر شركت در مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، براساس بند 8 اين اطلاعيه اقدام نمايند.

15- معرفي‌شدگان­رشته‌­‌هاي تحصيلي­ كارداني­فوريت‌هاي­پزشكــي­، مامايي، اتاق عمل، هوشبري، بهداشت محيط، بهداشت عمومي گرايش‌هاي مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده ، علوم‌آزمايشگاهي، بهداشت حرفه‌اي، مدارك پزشكي و تكنيسين سلامت دهان (دانشگاههاي ­‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌ كشور) اعلام گرديده، لازم است براي اطلاع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه ، معاينه و يا ساير مراحل گزينش، به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل معرفي چندبرابرظرفيت خودمراجعه نمايند.

داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود را با سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشانيwww.Sanjesh.orgمطرح نموده و يا با  شماره‌ تلفن  42163  (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور