برترهای کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟

برترین رتبه‌های کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟در فایل پیوست خواهید دید که برترهای کانونی کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟

فایل های ضمیمه