برترهای کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟

برترین رتبه‌های کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟در فایل پیوست خواهید دید که برترهای کانونی کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟

فایل های ضمیمه
فصل 1 تا 3 حسابان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حمید علیزاده