نوروز 96

برترهای کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟

برترین رتبه‌های کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟در فایل پیوست خواهید دید که برترهای کانونی کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟

فایل های ضمیمه
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده