نوروز 96


دانش آموزان عزیز رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست آموزش مبحث‌های آمار و مدلسازی به روش نکته و تست صورت گرفته است.

عباس اسدی امیرآبادی

فایل های ضمیمه