امکان انتخاب راننده برای اتومبیل‌های خودران تسلا

ایلان ماسک اعلام کرد که امکان انتخاب راننده برای اتومبیل‌های خودران تسلا فراهم می‌شود و شرکت او قصد دارد برای این کار آموزش‌های مربوط به رانندگی خودکار را توسعه دهد.

ایلان ماسک اعلام کرد که امکان انتخاب راننده برای اتومبیل های خودران تسلا فراهم می شود و شرکت او قصد دارد برای این کار آموزش های مربوط به رانندگی خودکار را توسعه دهد.با توجه به این دیدگاه ماسک، دارندگان خودروهای خودران تسلا می توانند قوانینی تنظیم کنند که مشخص کند چه کسی می تواند خودروی تسلای شما را در زمانی که شما از آن استفاده نمی کنید، براند.

ایلان ماسک در این رابطه این طور توضیح می دهد:

هرگاه که شما از اتومبیل خود استفاده نمی کنید، قادر خواهید بود تا بر روی اپلیکیشن تسلا در گوشی هوشمند خود ضربه بزنید و اتومبیل خود را به لیستی موسوم به Shared Fleet اضافه کنید و یا از آنجا آن را بردارید. سپس در این قسمت می توانید تعیین کنید که دوست دارید چه کسی خودروی شما را براند؟ همه اشخاص، فقط کاربران پنج ستاره، خانواده و یا هر شخص یا اشخاص دیگری که در نظر دارید. هر گاه هم بخواهید خودروی شما به شما بازگردانده شود، می توانید روی آن ضربه بزنید تا اتومبیل به شما برگردد. تمام این انتخاب ها به نظر شما بستگی دارد و همه تصمیمات با خود شماست.

منبع :