کم بگو، ساده بگو (معرفی کتاب)

نگارنده در کتاب حاضر با تکیه بر دیدگاه‌های علم روان‌شناسی، تکنیک‌ها و نکاتی را در جهت تعلیم و تربیت فرزندان به مخاطبان عرضه کرده است.نویسندگان: مونا گلشنی، پروانه ترک

انتشارات مطالعات خانواده

نگارنده در کتاب حاضر با تکیه بر دیدگاه‌های علم روان‌شناسی، تکنیک‌ها و نکاتی را در جهت تعلیم و تربیت فرزندان به مخاطبان عرضه کرده است. در این کتابچه ضمن استفاده از مثال‌های عینی، تکنیک‌هایی نظیر: رعایت عدالت میان فرزندان، جایگاه تشویق و تنبیه، طریقه‌ی انتقاد کردن از فرزندان، چگونگی کاهش اضطراب در کودکان و در مقابل، بالا بردن اعتمادبه‌نفس آنان و... بررسی شده است.

کم بگو، ساده بگو (معرفی کتاب)