گربه‌ها و خروس‌ها (معرفی کتاب)

این کتاب یک قصه‌ی افریقایی است که توسط زنده‌یاد سیروس طاهباز ترجمه شده و بارها تجدید چاپ شده است.مترجم: سیروس طاهباز

انتشارات نیستان

این کتاب یک قصه‌ی افریقایی است که توسط زنده‌یاد سیروس طاهباز ترجمه شده و بارها تجدید چاپ شده است. 

در این کتاب می‌خوانیم: «در روزگاران قدیم، در آفریقا خروس‌ها بر گربه‌ها حكومت می‌كردند. گربه‌ها از صبح تا شب كار می‌كردند و شب هرچه جمع كرده بودند پیش خروس‌ها می‌بردند. خروس‌ها شاه گربه‌ها بودند. آن‌ها به گربه‌ها گفته بودند كه تاج سر ما از آتش است و هر كس از فرمان ما سرپیچی كند، با این آتش او را می‌سوزانیم! گربه‌ها این حرف را باور كرده بودند و از صبح تا شب برای خروس‌ها كار می‌كردند. یك شب در خانه‌ی گربه‌ها آتش اجاق خاموش می‌شود. یكی از گربه‌ها بچه‌اش را می‌فرستد تا از خانه‌ی خروس كمی آتش بیاورد. بچه‌گربه زمانی كه می‌بیند خروس در خواب است مقداری علف خشك در دست می‌گیرد و به تاج خروس می‌مالد، اما آتش نمی‌گیرد. به این‌ ترتیب گربه‌ها درمی‌یابند كه خروس‌ها به آن‌ها دروغ گفته‌اند. از آن‌ پس دیگر گربه‌ها برای خروس‌ها كار نكردند. حتی هنوز هم وقتی خروسی گربه‌ای را می‌بیند از او فرار می‌كند.»

گربه‌ها و خروس‌ها (معرفی کتاب)