گرمای 45 درجه‌ی اهواز و آزمون روز جمعه

آقای عباس حمدصالحی دانش‌آموز سال ششم است و از سال سوم در آزمون‌های کانون شرکت می‌کند و هدفش قبولی در مدارس تیزهوشان است. برادر و خواهر او هم کانونی هستند.

هدف که داشته باشی در هر شرایطی کار درست را انجام می‌دهی. بعد از آزمون، در گرمای 49 درجه و در سایه‌ی دیوار به دور از هیاهوی بچه‌ها، عباس مشغول «ارزیابی آزمون» است؛ زیرا می‌داند یکی از کارهایی که باعث پیشرفت درسی او خواهد شد بررسی سؤالات در همان روز جمعه‌ی آزمون است. او تا آمدن پدرش نه‌تنها بی‌قراری نکرده و بیهوده وقت خود را تلف نکرده است بلکه با جدیت و تمرکز، مشغول ارزیابی آزمون می‌شود.

آقای عباس حمدصالحی دانش‌آموز سال ششم است و از سال سوم در آزمون‌های کانون شرکت می‌کند و هدفش قبولی در مدارس تیزهوشان است. برادر و خواهر او هم کانونی هستند.

برای ارزیابی آزمون ابتدا تست‌های ساده‌ای را که غلط زده‌اید بررسی کنید و بعد تست‌های ساده‌ای را که نزده‌اید و سپس سایر تست‌ها را مورد ارزیابی قرار دهید. یادتان باشد حتماً نکات مهم را در کتاب خودآموزی یادداشت کنید.

گرمای 45 درجه‌ی اهواز و آزمون روز جمعه