زمان‌بندی اوقات شبانه‌روز و اختصاص ساعتی خاص برای انجام هر یک از فعالیت‌های روزانه با توافق و نظرخواهی از فرزندتان (مثلاً ساعت ناهار، بازی، استراحت، تماشای برنامه‌ی کودک، مشق، شام و خواب شبانه). دانش‌آموز با انجام این روش با مفهوم زمان آشنا می‌شود و یاد می‌گیرد که برای انجام هر کاری ملزم به رعایت ساعت اختصاص داده‌شده به آن است.

  • مساعد کردن شرایط خانه و شرایط اتاق در ساعت نوشتن تکالیف (نظیر نور کافی و فضای مناسب، همکاری تمام اعضای خانواده برای برقراری سکوت و آرامش هنگام مطالعه‌ی فرزند)

  • مرتباً با آموزگار در تماس باشید و از راهنمایی‌ها و نظریات او استفاده کنید. از گفته‌های‌تان با عمل پشتیبانی کنید و در مواقع مناسب مشوق‌های اضافی فراهم آورید.

  • اگر اولیا در منزل نباشند فرزند تکالیفش را در اکثر موارد انجام نمی‌دهد؛ به همین دلیل شخصی از اعضای خانواده را تعیین کنید که در غیاب شما در منزل مشق او را کنترل کنید.

  • تدارک کارت‌های امتیاز برای فرزندان که در صورت انجام مشق شب در زمان تعیین‌شده به فرزندتان بدهید و حتماً در ازای دریافت چند کارت امتیاز (تعداد به انتخاب شماست) پاداشی تعیین کنید. یادتان باشد تشویق بهترین روش پشتیبانی فرزندتان است.