برنامه‌ریزی ویژه‌ی چه کسانی است؟

در ابتدا باید این موضوع برای همه روشن شود که معنای واقعی برنامه‌ریزی چیست و چه کسانی تمایل به انجام برنامه در زندگی‌شان دارند.

در ابتدا باید این موضوع برای همه روشن شود که معنای واقعی برنامه‌ریزی چیست و چه کسانی تمایل به انجام برنامه در زندگی‌شان دارند.

برنامه‌ریزی یعنی انجام به‌موقع و درست هر کاری در زمان مشخص آن.

برنامه‌ریزی برای مطالعه‌ی صحیح و درس خواندن می‌تواند از همان سنین دبستان انجام شود و تا مقاطع بالاتر و نزدیک به کنکور ادامه یابد؛ اما مهم این است که افراد نیاز به برنامه‌ریزی را چه زمانی در خود احساس کنند.

هر دانش‌آموز با ورود به کانون اولین قدم مثبت را برای برنامه‌ریزی برمی‌دارد؛ اما اگر این برنامه‌ریزی، درست و به‌موقع انجام شود مسلماً نتیجه‌ی آن رسیدن به هدفی والا خواهد بود.

دانش‌آموزان با سن پایین، راحت‌تر توانایی سازگاری و قبول عادت‌ها را خواهند داشت. پس اگر برنامه‌ریزی در کانون را از همین ابتدا با دانش‌آموزان ابتدایی آغاز کنیم می‌توانیم راه رسیدن به این عادت‌ها را برای آن‌ها آسان کرده و رسیدن به هدف را برای‌شان هموار کنیم.

در کانون ابزار اصلی برنامه‌ریزی برنامه‌ی راهبردی است که از همان ابتدا در اختیار دانش‌آموزان قرار داده می‌شود و این خود دانش‌آموز است که به وسیله‌ی برنامه‌ی راهبردی برای مسیر یک‌ساله‌ی درسی خود برنامه‌ریزی کرده و هدف‌گذاری خواهد کرد.