پرسش، پاسخ، پیشرفت (15)

پس از مطالعه و یک وقفه‌ی چندساعته باید به سراغ حل تمرین‌ها از کتاب کار بروید.

پرسش، پاسخ، پیشرفت (15)

اعظم عابدینی

چه راهکار‌هایی را برای کاهش اشتباهات در جلسه‌ی آزمون پیشنهاد می‌کنید؟

استفاده از تکنیک ضربدر و منها باعث کاهش پاسخ اشتباه دانش‌آموز می‌شود. دور اول فقط به سؤالاتی جواب دهید که مطمئن هستید درست هستند و سؤالات شک‌دار را به بعد موکول کنید. بعد از جواب دادن به سؤالات درست، به سراغ سؤالات شک‌دار بروید. اگر جواب سؤال یادتان آمد جواب دهید در غیر این صورت به این سؤالات پاسخ ندهید. قبل از این‌که آزمون را شروع کنید حتماً برگه‌ی هدف‌گذاری چند از ده را پر کنید. هدف‌گذاری چند از ده نیز باعث کاهش پاسخ اشتباه می‌شود.


ساهره کدیور

پس از مطالعه‌ی درس‌هایم چگونه از کتاب کار استفاده کنم؟

پس از مطالعه و یک وقفه‌ی چندساعته باید به سراغ حل تمرین‌ها از کتاب کار بروید. اگر تمرین مربوط به مباحث خوانده‌شده به‌راحتی حل شد، یعنی مطالعه‌ی مفید داشته‌اید؛ ولی چنان‌که به مشکل برخورد کردید یعنی مطالعه‌ی مفید و مفهومی نداشته‌اید و باید دوباره به سوی کتاب درسی بروید.


امیر کاظمیان

چرا باید همیشه خود را برای امتحانات مستمر آماده کنیم؟

هدف از امتحانات مستمر، حفظ استمرار در یادگیری و به خاطر سپردن هر چه بیش‌تر و البته بهتر مطالب است. ارزیابی در دوره‌های کوتاه‌مدت، اشکالات در بخش یادگیری را سریع‌تر مشخص کرده و با شناخت این اشکالات و رفع آن از توسعه و گستردگی این مهم که گاهی اوقات دانش‌آموز را دچار سردرگمی در بخش یادگیری می‌کند، جلوگیری خواهد کرد.