تلفیق برنامه‌های آزمون‌ها و برنامه‌ی مدرسه

برنامه‌ی کانون آهسته آهسته همراه با مباحث درسی شما پیش می‌رود؛ پس بهتر است برنامه‌ی کانون را اجرا کنید.از همین ابتدای راه سعی کنید بهترین تصمیم را برای خودتان بگیرید و آن را عملی کنید. اگر از تابستان به نحو احسن استفاده کردید آن را حفظ و تقویت کنید و اگر استفاده نکردید همین حالا شروع کنید به انتخاب درست و همراه با تلاش. برنامه‌ی کانون را جدا از برنامه‌ی درسی خود ندانید.

برنامه‌ی کانون در راستای برنامه‌ی مدرسه است و برای نتیجه‌گیری بهتر و تقویت شماست. برنامه‌ی کانون هیچ آسیبی به روند تحصیل شما وارد نمی‌کند؛ پس سعی نکنید از برنامه‌ی آزمون فرار کنید یا آن را به بهانه‌های روزمره نادیده بگیرید.

برنامه‌ی کانون آهسته آهسته همراه با مباحث درسی شما پیش می‌رود؛ پس بهتر است برنامه‌ی کانون را اجرا کنید. این کار هم به آزمون شما کمک می‌کند و هم چون مطابق برنامه‌ی مدرسه است به پیشرفت تحصیلی شما در مدرسه بسیار کمک می‌کند.