چگونه در مطالعه تنوع ایجاد کنیم؟

تنوع چینش درس‌ها در برنامه‌ی درسی روزانه برای مطالعه، نباید آن‌قدر کم و یکنواخت باشد که حوصله‌ی داوطلب سر برود.زینب رضوی- گچساران

تنوع چینش درس‌ها در برنامه‌ی درسی روزانه برای مطالعه، نباید آن‌قدر کم و یکنواخت باشد که حوصله‌ی داوطلب سر برود و نباید آن‌قدر متنوع و زیاد باشد که عملاً تمرکز ذهنی داوطلب را روی درس‌های مطالعه‌شده مخدوش و کم‌اثر یا بی‌اثر کند. 

توصیه می‌شود داوطلبان، درس‌های محدودی را در برنامه‌ی درسی خود بگنجانند و باید تنوع در مطالعه با وجود درس‌های عمومی و اختصاصی صورت گیرد با این توازن که 70 درصد زمان خود را به مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی و 30 درصد زمان را به درس‌های عمومی اختصاص دهند. 

برای انجام این کار، یعنی چینش صحیح درس‌ها در برنامه، ضمن مشورت با پدر و مادر و پشتیبان خود، از دیگر افراد موفق در این زمینه مانند پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال‌های گذشته و... نیز کمک بخواهند و از تجربیات آن‌ها در این مورد و موارد مشابه دیگر بهره ببرند.