سیستم بدن انسان به گونه‌ای است که هر چه از آن بیش‌تر کار بکشید فعال‌تر می‌شود. کتاب‌های پرتکرار با همراه داشتن سؤالات متنوع تشریحی به‌خوبی این موضوع را انجام می‌دهند و علاوه بر این برای یک شروع موفق، شما نیاز به ابزارها و منابع درست و دقیق‌تر دارید؛ منابعی که آن‌قدر خوب باشند که بعد از مدتی نخواهید آن را عوض کنید. کتاب‌های پرتکرار بسیار حائز اهمیت هستند؛ این کتاب‌ها یکی از جامع‌ترین منابع برای حل سؤالات استاندارد هستند و تمام دانش‌آموزان در تمام مقطع‌های مختلف باید ابتدا کتاب سؤالات پرتکرار (که شامل تمام نمونه‌سؤالات مهم کشوری و مدارس نمونه است) حل کنند. با حل این کتاب کار پایانی را در همان آغاز انجام می‌دهید و با تمام نمونه‌سؤالات آشنا می‌شوید. علاوه بر تثبیت دقیق درس تسلطتان برای آزمون تشریحی بالا می‌رود و عبور از امتحانات کلاسی و حتی غول امتحانات نهایی برای شما سهل می‌شود.

از همان ابتدا این کتاب را همراه با کتاب درسی خود حل کنید.