موفقیت در مدرسه و آزمون به طور هم‌زمان

مطابق بودن برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون با برنامه‌ی مدرسه یکی از ویژگی‌های مهم و بارز آزمون‌ها به شمار می‌رود.

مطابق بودن برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون با برنامه‌ی مدرسه یکی از ویژگی‌های مهم و بارز آزمون‌ها به شمار می‌رود.

با مشاهده‌ی برنامه‌ی راهبردی متوجه خواهید شد که این برنامه طبق درس‌هایی از شما آزمون گرفته خواهد شد که دبیران در طی بازه‌ی دوهفته‌ای به شما تدریس خواهند کرد.

شرط موفقیت در آزمون‌های کانون پیش رفتن طبق برنامه‌ی راهبردی است که لازمه‌ی این کار ابتدا یادگیری صحیح و کامل مباحث درسی در کلاس و تمرین و مطالعه‌ی به‌موقع آن مطالب است.

اگر دانش‌آموز از ابتدای هفته با یک برنامه‌ریزی صحیح و درست با هماهنگی طبق برنامه‌ی راهبردی و برنامه‌ی مدرسه‌ی خود برای مطالعه‌ی هر درس از درس‌های مدرسه و انجام روش خواندن درس هر روز در همان روز و سپس تمرین و حل تست پیش برود، در پایان دو هفته هم توانسته تمام مباحثی را که دبیر در طول دو هفته آموزش داده یاد بگیرد و هم تمرین و تست آن مبحث را حل کند. مهم‌تر از همه این‌که با یک برنامه‌ریزی مناسب برای آزمون روز جمعه آمادگی کامل را پیدا کرده است و تمام آن مباحث را به طور کامل خوانده و یاد گرفته است و آزمون خوبی را خواهد داد.