بنیاد علمی آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شهید بحری را در شهرستان تکاب  از توابع استان آذربایجان غربی تجهیز نمود.  

این مرکز درسال 1372 تاسیس شده و در سال جاری 188 دانش آموز پسر را در مقطع دوره اول دبیرستان تحت پوشش دارد .

اقلام اهدایی به این مرکز شامل : قفسه کتابخانه ، 5 میز مطالعه ، 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 65/800/000 ریال (6میلیون­ و­­580هزارتومان) می باشد که مبلغ 49/200/000 ریال (4میلیون ­و‌‌920هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 16/600/000 ریال (1میلیون ­و 660هزارتومان) از سوی آقای خدمتی نماینده بنیاد درشهرستان تکاب پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون520 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید بحری در شهرستان تکاب

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید بحری در شهرستان تکاب