بنیاد علمی آموزشی قلم چی،کتابخانه دبیرستان شبانه روزی الغدیر را در شهرستان تکاب  از توابع استان آذربایجان غربی تجهیز نمود.  

این مرکز درسال 1389 تاسیس شده و در سال جاری 170 دانش آموز پسر را در مقطع دوره دوم دبیرستان تحت پوشش دارد .

اقلام اهدایی به این مرکز شامل : قفسه کتابخانه ، 4 میز مطالعه ، 16 صندلی  می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 66/400/000 ریال ( 6میلیون­ و­­640هزارتومان) می باشد که مبلغ 51/800/000 ریال (5میلیون­ و‌‌180هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 14/600/000 ریال (1میلیون­ و 460هزارتومان) از سوی آقای خدمتی نماینده بنیاد درشهرستان تکاب پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،519 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان الغدیر در شهرستان تکاب