نوروز 96

محمدعلی فراغه: انواع اعراب ( قواعد دروس دوم و سوم عربی 2)

.محمدعلی فراغه: انواع اعراب ( قواعد دروس دوم و سوم عربی 2)

لطفاً برای دیدن ادامه‌ی مطلب روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی