بازی پینگ‌پنگ با نوای موسیقی توپ+تصویر

یک طراح انگلیسی نوعی میز پینگ‌پنگ جالب طراحی کرده که با ضرب‌آهنگ توپ، موسیقی می‌نوازد.یک طراح انگلیسی نوعی میز پینگ‌پنگ جالب طراحی کرده که با ضرب‌آهنگ توپ، موسیقی می‌نوازد.

به گزارش ایسنا به نقل از پاپیولارمکانیک، مارک ویلر دو میکروفون تماسی را روی راکت‌های پینگ‌پنگ نصب و یک ریزکنترلگر آردینو را در رترو رادیو پنهان کرده و همچنین با طراحی یک اپلیکیشن، میز پینگ‌پنگی را ارائه کرده که با ریتم بازی می‌نوازد

بازی پینگ‌پنگ با نوای موسیقی توپ+تصویر

ایده میز پینگ‌پنگ FM به این شکل است که یک موسیقی همزمان با بازی نواخته می‌شود و ریتم آن با سرعت ضربه زدن به توپ حفظ می‌شود.

بازی پینگ‌پنگ با نوای موسیقی توپ+تصویر

به گفته ویلر، طراح این میز اگر سرعت بازی کم بوده یا توپ بیفتد، موسیقی متوقف خواهد شد.

میکروفون درون راکتها طنین تماس توپ را برداشت کرده که سپس توسط ریزکنترلگر آردینو پردازش می‌شود. اگر ضربه توپ ثبت شود، اپلیکیشن روی رایانه به کنترل موسیقی و تنظیم سرعت آن براساس سرعت بازی خواهد پرداخت.


منبع :