تاج‌های زهره

چه چیزی می‌تواند باعث به وجود آمدن کوه‌های عظیم استوانه‌ای شکل روی سطح سیاره‌ی زهره شوند؟ این عوارض روی سطح زهره با نام «تاج» (Corona) شناخته می‌شوند و عکس روز ناسا به آنها تعلق پیدا کرده است.چه چیزی می‌تواند باعث به وجود آمدن کوه‌های عظیم استوانه‌ای شکل روی سطح سیاره‌ی زهره شوند؟ این عوارض روی سطح زهره با نام «تاج» (Corona) شناخته می‌شوند و عکس روز ناسا به آنها تعلق پیدا کرده است.

تاج‌های زهره


آنچه در  جلوی این عکس دیده می‌شود Atete Corona به عرض ۵۰۰ کیلومتر است که در منطقه‌ای از سطح زهره به نام Galindo قرار گرفته است. ردیف مستطیل‌هایی که در سمت راست عکس  وجود دارند واقعی نیستند و توسط روش عکاسی  به وجود آمده‌اند. دانشمندان هنوز به دنبال منشاء این تاج‌های عظیم هستند. با این حال حدس زده می‌شود که این تاج‌ها به دلیل فعالیت‌های آتشفشانی به وجود آمده‌اند. مطالعه‌ تاج‌های زهره به دانشمندان کمک می‌کند که بتوانند فهم بهتری از ساختار درونی زهره و زمین به دست آورند.

منبع :