سرعت اینترنت در سال 1404 به100 مگابیت می‌رسد

تا پایان برنامه ششم این سرعت به ۲۰ مگابیت برثانیه می‌رسد و تا پایان زمان ۱۰ ساله و در چشم انداز ۱۴۰۴ دسترسی اینترنت کاربران با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه محقق می‌شود.

سرعت اینترنت در سال 1404 به100 مگابیت می‌رسد

قنبری، معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات ضمن اشاره به اینکه با افزایش سرعت دسترسی و شبکه پهنای باند، رشد تولید ناخالص داخلی را شاهد خواهیم بود، اظهار داشت که هدفگذاری دسترسی به اینترنت برای کاربران نهایی در سال ۹۵ ، سرعت ۴ مگابیت برثانیه است. در همین حال تا پایان برنامه ششم این سرعت به ۲۰ مگابیت برثانیه می رسد و تا پایان زمان ۱۰ ساله و در چشم انداز ۱۴۰۴ دسترسی اینترنت کاربران با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه محقق می شود.

قنبری در ادامه افزود که متوسط جهانی سهم هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سبد خانوار 5% است و قصد بر این است که این 5% در داخل کشور حفظ شود و حتی در صورتی که سرعت اینترنت حدود 10 برابر افزایش یابد، هزینه های خانوار بیش از 2 تا 3 برابر افزایش نخواهد یافت.
وی با تاکید بر افزایش سهم فناوری اطلاعات در سبد فناوری اطلاعات و ارتباطات که هم اکنون کمتر از 20% است گفت:((در برنامه ششم سهم فناوری اطلاعات به ۳۰ درصد و سهم فناوری ارتباطات به ۷۰ درصد می رسد. در این زمینه از میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری درنظر گرفته شده در برنامه ششم، نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در حوزه فناوری اطلاعات سرمایه گذاری خواهیم کرد.))

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به برنامه ریزی برای واگذاری اینترنت پرسرعت به روستاها گفت:

با حداقل سرعت دسترسی ۲ مگابیت بر ثانیه، اینترنت را برای ارائه سرویس های دولت الکترونیک به روستاها می بریم. از آنجایی که فناوری مکالمه و صوت در حال حذف شدن است، باید در روستاها نیز با ایجاد شبکه دیتا، بتوانیم این فناوری را جایگزین صوت کنیم.

منبع :