بامیه گیاهی با خاصیت ضددیابت

دیابت بیماری است که به سختی درمان می‌شود اما می‌توان آن را کنترل کرد و یک زندگی سالم داشت. تزریق انسولین تنها راه حل بیماران دیابت نیست. می‌توان روی درمان‌های طبیعی برای کنترل میزان قند خون نیز فکر کردیابت بیماری است که به سختی درمان می شود اما می توان آن را کنترل کرد و یک زندگی سالم داشت. تزریق انسولین تنها راه حل بیماران دیابت نیست. می توان روی درمان های طبیعی برای کنترل میزان قند خون نیز فکر کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ بامیه گیاهی است که در کنترل این بیماری بسیار موثر است.برای استفاده از بامیه به منظور کنترل دیابت، شب کمی از انتها و ابتدای ۲ عدد بامیه را ببرید و در یک لیوان آب قرار دهید و روی آن را بپوشانید. روز بعد، آب آن را میل کنید. این کار باید روزانه انجام گیرد تا میزان قند خون کنترل شود. بامیه خام برای درمان قند خون موثرتر است.


منبع :