ديابت بيماري است که به سختي درمان مي شود اما مي توان آن را کنترل کرد و يک زندگي سالم داشت. تزريق انسولين تنها راه حل بيماران ديابت نيست. مي توان روي درمان هاي طبيعي براي کنترل ميزان قند خون نيز فکر کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ باميه گياهي است که در کنترل اين بيماري بسيار موثر است.براي استفاده از باميه به منظور کنترل ديابت، شب کمي از انتها و ابتداي ۲ عدد باميه را ببريد و در يک ليوان آب قرار دهيد و روي آن را بپوشانيد. روز بعد، آب آن را ميل کنيد. اين کار بايد روزانه انجام گيرد تا ميزان قند خون کنترل شود. باميه خام براي درمان قند خون موثرتر است.


منبع :

تغذیه و گوارش از زیست شناسی پایه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : امیر صدقی