ورزشگاه نقش جهان اماده بهره برداری

افتتاح ورزشگاه نقش جهان با یک بازی رسمی

ورزشگاه نقش جهان اماده بهره برداری

، شعبانی بهار در بخشی از این نشست به وضعیت 2 ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان و یادگار امام (ره) تبریز اشاره کرد. وی با بیان اینکه ورزشگاه نقش‌جهان همین امروز هم آماده بهره‌برداری است گفت: برای افتتاح رسمی این ورزشگاه باید هماهنگی‌های لازم با دولت صورت گیرد. قطعاً این ورزشگاه پس از انجام این هماهنگی‌ها با انجام یک بازی رسمی افتتاح می‌شود.

منبع :