روزشمار هفته سلامت روان اعلام شد

همزمان با روز جهانی و هفته سلامت روان، شعار جهانی امسال و اسامی روزهای این هفته اعلام شد.همزمان با روز جهانی و هفته سلامت روان، شعار جهانی امسال و اسامی روزهای این هفته اعلام شد.

به گزارش ایسنا، "کرامت انسانی در سلامت روان، کمک‌های اولیه روانشناختی و سلامت روان برای همه" به عنوان شعار امسال هفته سلامت روان اعلام شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اسامی روزهای هفته سلامت روان ۲۴ تا ۳۰ مهرماه به شرح زیر است:

شنبه ۲۴ مهرماه؛ سلامت روان در حوادث و بلایا

یکشنبه ۲۵ مهرماه؛ سلامت روان افراد آسیب پذیر در بحران   

دوشنبه ۲۶ مهرماه؛ نقش همکاری بین بخشی در حفظ سلامت روان در حوادث و بلایا

سه شنبه ۲۷مهرماه؛ نقش متخصصین حوزه سلامت روان در حوادث و بلایا

چهارشنبه ۲۸ مهرماه؛ سلامت روان دانش آموزان در حوادث و بلایا    

پنجشنبه ۲۹ مهرماه؛ رسانه و سلامت روان در حوادث و بلایا  

جمعه ۳۰ مهرماه؛ نقش مشارکت عمومی در حوادث و بلایا