تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

داوطلبان ارجمند رشته کامپیوتر، به منظور استفاده مفید و مؤثر از ارزیابی آزمون 23 مهر، برخی از تحلیل‌های کلیدی برای شما بزرگواران جمع‌بندی شده است

تحلیل آزمون 23 مهر 95

داوطلبان ارجمند رشته کامپیوتر، به منظور استفاده مفید و مؤثر از ارزیابی آزمون 23 مهر، برخی از تحلیل‌های کلیدی برای شما بزرگواران جمع‌بندی شده است.

تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر


تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

طبق اطلاعات جدول فوق، در دروس مبانی رایانه/ سخت افزار، 100% پاسخگویی را در بین داوطلبان نداشته‌ایم. برای مشاهده سؤالات دام‌دار به صفحه مقطع خود مراجعه کنید و علت دام را از دیدگاه-های مختلف مشاهده کنید.

بررسی سطح دشواری سؤالات

تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

اگر شما به آسان‌ترین سؤال‌ها پاسخ غلط داده‌اید، حتماً علت را بررسی کنید.

میانگین درصد پاسخگویی 

تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

    گزارش چند از 10 تا

تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

داوطلبان عزیز برای پیشرفت در آزمون بعدی و کسب نتایج بهتر سؤالات آزمون غیرحضوری را پاسخ دهید.

آزاده قمری

مسئول دفترچه کامپیوتر

آزاده قمری

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب