ویژگی‌های آزمون‌های ششم دبستان

دوست خوب دبستانی من سلام وضعیت دفترچه‌ی آزمون‌های ششم دبستان مطابق جدول‌های زیر است:دوست خوب دبستانی من سلام

وضعیت دفترچه ی آزمون های ششم دبستان مطابق جدول های زیر است:

دفترچه ی عادی ششم:

ویژگی‌های آزمون‌های ششم دبستان


دفترچه ی تیزهوشان ششم:

ویژگی‌های آزمون‌های ششم دبستان