تکنیک ضربدر و منها

علامت منها را کنار سؤالاتی قرار دهید که پاسخ آن‌ها را نمی‌دانید و با قاطعیت و سریع از آن‌ها عبور کنید.

اگر معنای دو علامت ضربدر و منها را بدانید و بدانید که چه‌طور باید از آن‌ها استفاده کنید می‌توانید به‌راحتی افزایش تراز داشته و پیشرفت کنید. اگر استفاده از این تکنیک را بارها و بارها تمرین کنید راندمان کارتان را طبق مطالعه‌ای که داشته‌اید افزایش خواهید داد. هنگام پاسخ‌گویی علامت ضربدر را کنار سؤالاتی که پاسخ آن‌ها را می‌دانید اما وقت‌گیر هستند قرار دهید و پس از پاسخ دادن به سؤالات ساده به سراغ آن‌ها بروید.

علامت منها را کنار سؤالاتی قرار دهید که پاسخ آن‌ها را نمی‌دانید و با قاطعیت و سریع از آن‌ها عبور کنید.

این تکنیک را یاد گرفته و در منزل همواره تمرین کنید و در آزمون‌ها همیشه به کار ببرید.