تلفیق هوشمندانه‌ی برنامه‌ها

یکی از اشکالاتی که برخی دانش‌آموزان با آن مواجه هستند تلفیق برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی راهبردی کانون است. بیکی از اشکالاتی که برخی دانش‌آموزان با آن مواجه هستند تلفیق برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی راهبردی کانون است. با این فکر که برنامه‌ی کانون همگام با برنامه‌ی مدرسه نیست خود را اقناع کرده و دلیل افت ترازشان را پشت این بهانه پنهان کرده و برنامه‌ی کانون را به روزهای آخر موکول می‌کنند. اولین کاری که هر دانش‌آموز باید انجام دهد نصب برنامه‌ی راهبردی کانون به دیوار اتاقش است.

می‌توانید با یک راهکار رنگی تعادل مناسبی در پوشش دادن برنامه‌ها ایجاد کنید. وقتی درسی را برای مدرسه می‌خوانید، اگر همگام با برنامه‌ی کانون باشد، آن را با علامت زرد مشخص کنید. اگر آن مبحث را در روزهای بعد مرور کردید علامت سبز و اگر تست هم کار کردید آن را با آبی کنید. پنج‌شنبه و جمعه‌ی مابین آزمون برنامه‌ی راهبردی را به دقت مورد ارزیابی قرار دهید. ابتدا یادگیری‌های ناقص خود یعنی علامت‌های زرد و سبز را به یادگیری کامل تبدیل کنید و بعد از آن مباحثی را که اصلاً نخوانده‌اید در این دو روز مطالعه کنید. دو روز قبل از آزمون نیز فقط یادگیری‌های کامل خود را مرور کنید.

اگر در آزمونی به یک‌سری از مطالب درسی نرسیدید اصلاً نگران نباشید. برنامه‌های کانون تقریباً پوششی هستند. می‌توانید در آزمون‌های بعد آن مباحث را جبران کنید. در آزمون‌های دوران جمع‌بندی نیز می‌توانید جبران کنید.