پاییز، فصل مدرسه‌ها

با آغاز فصل پاییز و شروع کار جدی مدارس، مرحله‌ی جدیدی از درس خواندن و برنامه‌ریزی برای دانش‌آموز کانونی شروع می‌شود.با آغاز فصل پاییز و شروع کار جدی مدارس، مرحله‌ی جدیدی از درس خواندن و برنامه‌ریزی برای دانش‌آموز کانونی شروع می‌شود.

در این فصل ممکن است دانش‌آموز کانونی کمی در برنامه‌ریزی و درس خواندن به علت شروع مدارس دچار مشکل شود. اگر به راهکارهای زیر توجه کنید می‌توانید به موفقیت خود ادامه دهید.

1- با توجه به اضافه شدن برنامه‌ی مدرسه، دانش‌آموز باید یاد بگیرد درس هر روز را همان روز بخواند. با این کار دچار کمبود وقت نمی‌شود و استرس از او دور می‌‌شود.

2- دانش‌آموز باید هر شب برنامه‌ریزی روز بعد خود را انجام دهد؛ یعنی مشخص می‌کند برای برنامه‌ی فردا دقیقاً چه درسی را خواهد خواند.

3- تفاوت برنامه‌ی تابستان و پاییز در این است که تعداد درس‌ها در پاییز زیاد خواهد بود و به دلیل شروع مدارس فرصت کمی در اختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد که نیازمند برنامه‌ریزی صحیح با کمک مشاور و پشتیبان است.