یزدگردی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه یزد

با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی اردوی یزد گردی ویژه دانشجویان دختر ورودی جدید دانشگاه یزد روز پنج شنبه ۱۵مهرماه جاری برگزارشد.

با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی اردوی یزد گردی ویژه دانشجویان دختر ورودی جدید دانشگاه یزد روز پنج شنبه ۱۵مهرماه جاری برگزارشد.

به گزارش دریافتی از امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد دراین اردوی تفریحی، تعداد ۸۰ نفر از دانشجویان دختر ورودی جدید، از اماکن دیدنی یزد همچون میدان امیرچخماق، مسجد جامع، موزه آب و موزه قصر آیینه دیدن کردند