پیاده‌روی در دانشگاه تهران به مناسبت هفته تربیت بدنیبه مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی برنامه پیاده‌روی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ه گزارش ایسنا، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۵ برنامه پیاده‌روی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
در این مراسم، که با حضور مسئولین دانشگاه و مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان از مقابل سردر اصلی دانشگاه تهران پیاده‌روی خود را آغاز و مسیر پردیس مرکزی را طی‌می‌کنند.
به گزارش ‌روابط‌عمومی دانشگاه تهران،  شرکت کنندگان در پایان مقابل پردیس هنرهای زیبا تجمع کرده و برنامه‌هایی از قبیل ورزش زورخانه‌ای، سخنرانی و اهداء تجهیزات ورزشی انجام خواهد شد.