رقابت شطرنج بازان نابینا در روز جهانی عصای سفید

رقابت سیمولتانه محمد عرفان علیزاده با شطرنج بازان نابینا کشور با حرکت افتخاری احسان قائم مقامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان:رقابت سیمولتانه عرفان محمد علیزاده شطرنج باز روشندل کشورمان با 10 شطرنج باز نابینا و کم بینا از ساعت 11 امروز با حرکت افتخاری احسان قائم مقامی آغاز شد.

محمد عرفان علیزاده از شطرنج بازان فعال نابینا کشور است که حتی در رقابت های شطرنج بازان عادی نیز شرکت می کند.

مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج پیش از آغاز مسابقه ضمن قدردانی از شطرنج بازان روشن دل گفت :برگزاری چنین رقابت هایی می تواند به توسعه شطرنج نابینایان کمک کند.

وی افزود: این شطرنج بازان توانمندی های بی شماری دارندو ما نیز به فدراسیون ورزش های نابینایان کمک می کنیم تا شرایط بهتر از قبل برای این بازیکنان فراهم شود.

منبع :