چینه‌شناسی بخشی از زاگرس بررسی میشود

نتایج یک تحقیق حاکی از آن است که رسوبات سازند آسماری نفتی بی‌بی حکیمه در زمان الیگوسن- میوسن زیرین در بخش‌های کم عمق حوضه درون پلات‌فرمی آسماری حوضه زاگرس رسوب کرده بود.

چینه‌شناسی بخشی از زاگرس بررسی میشود

به گزارش ایسنا، ناهید میر جلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی دانشگاه اصفهان در پایان‌نامه خود با عنوان "چینه شناسی رسوبات سازند اسماری در چاه شماره 18 میدان بی بی حکیمه (حوزه زاگرس چین‌خورده بخش فروافتادگی دزفول جنوبی)" به بررسی خصوصیات سنگ چینه‌نگاری، زیست چینه‌نگاری، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی پرداخت.

در این تحقیق  328 عدد از مقاطع نازک میکروسکوپی حاصل از مغزه‌های حفاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ضخامت سازند آسماری در چاه شماره 18 میدان نفتی بی‌بی حکیمه ، 346 متر و به طور کلی از آهک و دولومیت تشکیل شده بود.

مرز زیرین این برش تحت‌الارضی به دلیل عدم حفاری تا سازند پابده (نداشتن مغزه آهکی) نامشخص بود، اما مرز بالایی آن با سازند گچساران به شکل پیوسته و هم شیب بود.

طبق مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی، تعداد 28 جنس و 15 گونه روزن داران بنتیک شناسایی و بر اساس پخش و پراکندگی عمودی آنان تعداد چهار زون تجمعی با سن الیگوسن (روپلین-شاتین)-میوسن پیشین (آکی تانین-بوردیگالین) در جهت نه‌شته‌های سازند آسماری در چاه مورد مطالعه تعیین شد.

پژوهشگر با بررسی بافت رسوبی و محتوای فسیلی مقاطع نازک میکروسکوپی، تعداد 12 ریز رخساره (11 میکروفاسیس کربناته و 1 میکروفاسیس تبخیری) و دو پترو فاسیس تخریبی مرتبط با بخش کم عمق دریای باز، شول، لاگون، پهنه جزر و مدی و ساحل شناسایی کرد.

مطابق تغییرات ریز رخساره‌ها، مدل رسوبی سازند آسماری در چاه مورد پژوهش یک رمپ (شیب) از نوع هموکلینال بود. همچنین با مطالعه عناصر اسکلتی  و تجمع دانه‌های کربناته سازند آسماری در این چاه، مشخص شد کربنات‌های این سازند در آب‌های نواحی حاره‌ای تحت شرایط یوفوتیک تا اندازه مزوفوتیک رسوب کرده است.

نتایج این پایان‌نامه حاکی از آن است که تحلیل ریز رخساره‌ها و پالئواکولوژی، نشان‌دهنده تجمع اسکلتی سازند آسماری هتروزوئن (فورآلگال ، رودآلگالومول ) بود، همچنین رسوبات سازند آسماری نفتی بی بی حکیمه در زمان الیگوسن-میوسن زیرین در بخش‌های کم عمق حوضه درون پلاتفرمی آسماری حوضه زاگرس رسوب کرده بود.

به گزارش ایسنا؛ این پایان‌نامه به راهنمایی دکتر حسین وزیری در دانشگاه اصفهان دفاع شد.

منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب